8 loài cây thuộc học Viverridae ở Việt Nam

Cầy là loài động vật nhìn giống mèo tuy nhiên mõm dài và hoạt động chủ yếu về ban đêm. Trên Trái Đất hiện nay ghi nhận có tổng cộng 15 chi và 34 loài cầy tất cả. Tại Việt Nam, cầy thường bị nhầm lẫn và gọi sai tên nên ở một số khu vực thì thay vì gọi là cầy thì chúng bị hiểu thành chồn. Hiện đang có khoảng 8 loài cầy thuộc họ Viverridae đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Đó là: Cầy vằn, Cầy giông, Cầy giông đốm lớn, Cầy vòi mốc, Cầy hương, Cầy vòi hương, Cầy tai trắng và Cầy mực. Cả 8 loài này đều phân bố rải rác khắp Việt Nam nhưng chủ yếu ở các khu vực rừng tự nhiên có khí hậu nhiệt đới. Hãy click vào từng ảnh để đọc các thông tin chi tiết về các loại cầy nhé. Tình trạng bảo tồn là thông tin dựa trên đánh giá của Liên hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN).


Vietnamese